MAGDOS LC

Spoľahlivé dávkovanie chemikálií.

Solenoidom (magnetom) poháňané membránové dávkovacie čerpadlá zohrávajú dôležitú úlohu v spoľahlivom a presnom dávkovaní kvapalín v procese. Sú vhodné pre nízko-tlakové aplikácie a pre dávkovanie malé množstva chemikálií. Dávkovacie čerpadlá sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu, ktoré pracujú s kvapalnými toxickými a agresívnymi chemikáliami.

Cenovo výhodná alternatíva

Pri jednoduchých a stálych zadaniach dávkovacích cyklov predstavujú membránové dávkovacie čerpadlá s magnetom MAGDOS LC, cenovo výhodnú alternatívu. Sú vhodné predovšetkým pri použití pri úprave vody a pre rôzne priemyslové aplikácie.
Dávkovacie čerpadlo je vybavené novo navrhnutým zdvihovým magnetom, ktorý pri vlastnom takte pracuje so 120 zdvihmi za minútu. Ovládanie je zabezpečené zapínaním alebo vypínaním napájacieho napätia.

Čerpadlá MAGDOS LC sa dodávajú v troch výkonových radách. Presné dávkovanie je zaistené dvojitými guľovými ventilmi. Prispôsobenie dávkovacieho výkonu je možné plynule v rozsahu 0...100%, prostredníctvom zmeny frekvencie zdvihu čerpadla. Takto je možné zmeniť dávkovanie obratom ruky.

Čerpadlá MAGDOS LC predstavujú kompaktné riešenie, ktoré sa obsahuje len najdôležitejšie prvky pre spoľahlivé dávkovanie. Pre rýchlu montáž slúžia hadicové prípojky, ktoré sú už integrované v telese ventilu.
Optimalizovaná sada príslušenstva s hadicou, miestom vstreku a sacím vedením vrátane sacieho spätného ventilu z nášho rozsiahleho programu s doplnkami určite nestojí v ceste rýchlej inštalácii čerpadla.

 

Stručná charakteristika

 

Zobrazenie produktu

 

Technické parametre

MAGDOS LC   2 4 6
Max. vstupný tlak [bar]   10 8 5
Prietok pri max. tlak [l/h]   2 3,9 5,7
Tlak média (protitlak) [bar]   6 4 3
Prietok pri tlaku média [l/h]   2,2 4,1 5,9
Max. frekvencie zdvihu [zdvih/min]   120
Sacia výška pre média, ktoré neuvoľňujú exhalácie plynov [mWs]   3
Max. tlak na prietoku   800 mbar
Napájanie   115/230 V
spotreba energie   20 W
Krytie   IP 65

Na stiahnutie

B-MAGDOS_LC-ST01-RGB-L.jpg B-MAGDOS_LC-TR01-RGB-L.jpg
aquavallis
zmakcovanie-vody
phmeter